Sala estructures

La sala de les estructures és l’espai en el que l’explosió de moviment es fa més evident, en el que trobem les estructures fixes que permeten a les criatures posar a prova el seu cos i agafar consciència d’aquest. Entre aquestes, es troben el triangle Pikler, les espatlleres, el rocòdrom, etc. En aquest espai, també hi trobem un mirall envoltat de teles, complements, pintures de cara i demés accessoris pensats per al reconeixement del Jo, l’experimentació i la construcció de l’autoconcepte i l’autoimatge.