Secretaria

A secretaria trobem l’espai per realitzar reunions de caire individual, salvaguardar la documentació que conté dades personals de les criatures i les seves famílies i realitzar els tràmits burocràtics relacionats amb el projecte.