Materials

A l’Agalaia li donem una importància cabdal als materials i propostes que oferim, tenint cura de que siguin segurs per les criatures que en fan ús, i vetllant per a que responguin a les seves necessitats i energies en cada moment del propi procés.

Entenem que oferir diversitat de materials rics i de qualitat fomenta la inquietud de les criatures cap a aquests, i el procés d’aprenentatge partirà de la connexió, la motivació i la fluïdesa.

Oferim elements naturals i materials de qualitat, disposats a l’alçada i l’accés de les criatures, per així facilitar la seva elecció i autonomia.
Distingim a grans trets entre dos tipus de materials: els estructurats i els no estructurats.

A l’Agalaia potenciem els del segon tipus, ja que pensem que fomenta la imaginació de les criatures i els hi ofereix possibilitats de joc més obertes.