Equip de gestió

L’Equip de gestió està conformat per secretaria, tresoreria i gestoria. Tant a secretaria com a tresoreria, treballen de manera conjunta membres de l’Espluga Viva i de l’Agalaia, per tal de garantir un bon traspàs de la informació i un correcte i actualitzat funcionament del dia a dia entre l’entitat i el projecte.

Pel que fa a la gestoria, es tracta d’un servei extern a l’entitat que s’ocupa de la part més administrativa i burocràtica, i amb el que estem en constant contacte. 

Entre les funcions que assumeix aquest grup de treball, es troben; la facilitació comunicativa entre les diferents entitats que acull l’Espluga viva, els aspectes relacionats amb l’economia del projecte i de les persones que hi participen, la gestió dels diferents espais d’ús comú, etc.