Observació i Documentació


A l’Agalaia treballem a través de l’observació i la documentació de processos, com a eina imprescindible per a l’acompanyament de les criatures.

L’observació ens permet treballar en equip per compartir allò que veiem, reflexionar sobre el que ens transmeten les criatures, alhora que ens fa possible documentar i fer visible allò que succeeix en el dia a dia.