Sala de Fusta
La sala de fusta és l’espai on es dóna la psicomotricitat fina, la manipulació i l’experimentació, el joc simbòlic estructurat i la creació a partir de diferents materials i propostes. Aquesta sala acull una taula amb cadires, la safata d’experimentació, les pissares, la cuineta i els minimons, entre d’altres propostes de joc més diverses.