L´AutonomiaA l’Agalaia partim de la creença que l’Autonomia és implícita en la criatura i que no cal treballar-la sinó permetre-la, entenent-la com a concepte lligat a la visió de criatura capaç i competent.

Quan inicia una activitat a partir de la seva pròpia iniciativa, ho fa des de la maduresa física, motora, emocional i cognitiva que ja té en aquell moment. Els resultats d’aquesta, li serviran per a construir continguts i coneixements cada cop més complexos i diferenciats, i incorporar-los a través de la vivència, en els seus programes d’acció.

Permetre l’exercici de l’autonomia és possibilitar a la criatura desenvolupar-se desplegant el seu potencial i respectant la seva autoregulació. Això li permetrà actuar tenint en compte les pròpies limitacions, reforçant així la seva autoimatge i la confiança en si mateixa. I sobretot aprendrà el valor i el lloc que les adultes que l’acompanyen adjudiquen a aquesta autoconfiança i a la constitució de la seva personalitat.