Equip d’acompanyants

L’Equip d’acompanyats està actualment, format per tres persones. Les tres s’encarreguen tant de la coordinació pedagògica del projecte i de les decisions que tenen a veure amb la coherència d’aquest, com de l’acompanyament diari a les criatures que hi formen part.

Dins d’aquest equip, també es compta amb un grup d’acompanyants de recolzament, substitutes i d’altres persones voluntàries i/o en pràctiques, que col·laboren amb les acompanyants de referència i estan en constant comunicació i coordinació. 

L’equip acompanya a les criatures durant tota la jornada de l’espai matinal, proporcionant diferents ambients adequats i segurs (tant a nivell físic com emocional) que responguin a les seves necessitats autèntiques i interessos individuals i grupals.  

També s’encarrega de dissenyar diferents propostes i de presentar una sèrie de materials que els hi permetin desenvolupar, a través del joc lliure i l’experimentació, competències a nivell comunicatiu, emocional, psicomotriu, lògico-matemàtic, de lectoescriptura, etc. 

L’equip de l’Agalaia acompanya també a les famílies -des del respecte de la seva individualitat- per a garantir la coherència pedagògica amb el projecte i l’acompanyament holístic de la criatura.
D’aquesta manera, proposa trobades adultes individuals, organitza assemblees de caire pedagògic, dinamitza la realització d’activitats amb famílies dins i fora de l’espai, etc.