Quotidianitat
L’equip d’acompanyants de l’Agalaia parteix d’una concepció de criatura que és competent: capaç de pensar, observar, participar, decidir, rebutjar i fer propostes, que pot establir vincles afectius i relacions diverses.

Pensem que la vida quotidiana és l’eix que facilita a la criatura aprendre a viure, relacionar-se, conèixer i conèixer-se.

Entenem les rutines com una font de seguretat, les quals permeten poder anticipar allò que succeirà, afavorint també l’adquisició de la noció i l’estructura del temps.

Cal assegurar una atenció el més individualitzada possible, que permeti a la criatura incorporar models i valors culturals i adquirir les habilitats socials necessàries per a poder desenvolupar una convivència harmònica amb el seu entorn .