Famílies

Entenem l’Agalaia com a una comunitat d’aprenentatge constant, de la qual famílies i equip en formen part activa.

La implicació i participació de les famílies és doncs imprescindible, tant per al bon funcionament del projecte, com per a que l’acompanyament que se li proporciona a l’infant sigui holístic i coherent.

En aquest sentit, considerem essencial que la comunicació sigui fluida, multidireccional i constructiva, i per aquest motiu realitzem trobades periòdiques mensuals adultes, i espais de reunió més individualitzats.