Límits


A l’Agalaia, els límits són un dels eixos centrals entorn al quals treballem i són presents a l’espai.

Els límits formen part de la vida, i sempre i quan siguin coherents i adequats a les persones a les quals es dirigeixen, ens serveixen per a protegir-la i protegir-nos. És gràcies a ells que ens podem desenvolupar amb seguretat, confiança i respecte, convivint harmònicament amb el nostre entorn.

Entenem l’Agalaia com un projecte viu, on les persones, les dinàmiques i els espais estan en constant moviment, i d’aquesta mateixa manera, els límits van adaptant-se a les noves situacions i necessitats.