Entorn


Per entorn entenem aquells espais del barri i del poble que freqüentem amb les criatures: el parc del Pou d’en Fèlix, l’espai de la Plaça Mireia a Collserola, comerços locals, la biblioteca, etc.